عکسها و شعر های حجت فرهنگدوست

@HojjatFarhang

Telegram:
HojjatFarhang@

Line ID
H.farhangdoost


Instagram:Farhangdoost_h

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

برای_ستارههای_پرپر_شده_کابل

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۰۴ ق.ظ

#برای_صلح
#برای_ستارههای_پرپر_شده_کابل
#افغانستان


نام تو چیست؟

از تپش سوزان عشق

از تکرار یک واژه پرسیدم:

دوستی!


خسته از نفیر نفرت

کنار صلح شب کابل

هنوز بوی خون تازه است اما...


 شبیست رویایی

و من از عشق تو مدهوشم

رویا از تو

من در پایین دست خیالت

با یادت هماغوشم...

ای دریغ که کودکان را کشتیم!

ای دریغ که به هوای بهشت

پدران کار

زنان عشق

فرزندان افغان را بیهوده کشتیم...


سبکم انگار

اما غم تمام کوه‌ها بر دوشم

تشنه تر از هر خارم 

آب تمام دریاها اما بر دوشم

خسته از تمام طبل های جنگ

می خواهم این ندا را بشنوم:

صدای صلح کابل در گوشم...


#حجت_فرهنگدوست 
@HojjatFarhang