عکسها و شعر های حجت فرهنگدوست

@HojjatFarhang

Telegram:
HojjatFarhang@

Line ID
H.farhangdoost


Instagram:Farhangdoost_h

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

۰۶
ارديبهشت

#ماندگار

آمده بودم
بی خبر
آزاد
آمده بود بگذرم .....

آمدی
آرام آرم از کناره های زندگی
چون ماهی خواب هایم شدی
چون سقوط کرده تو شدم
چون بی خویشتنم کردی
کجا می رود دیگر این تن رها شده در آغوش رهگذر تنت؟