عکسها و شعر های حجت فرهنگدوست

@HojjatFarhang

Telegram:
HojjatFarhang@

Line ID
H.farhangdoost


Instagram:Farhangdoost_h

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

تصوف در بانه۲

چهارشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۳۲ ب.ظ

تصوف در سالهای خلفای عباسی به بیشترین حد خود در اعتبار می رسد، در حقیقت دراویش زندگی ساده خود را نوعی مبارزه با تجمل گرایی عباسی می دانستند. یکی از بزرگ ترین مشاهیر تصوف جنید بغدادی است.

درباره شیخ جنید:

شیخ ابوالقاسم جُنَید بغدادی، صوفی مشهور معروف به سید الطایفه، پدرش محمد بن جنید قوایری بغدادی بود.


شیخ ابوالقاسم، در زمانی که صوفیان در نیمه دوم قرن سوم بیشتر در بغداد زندگی می‌کردند، او از معروف‌ترین آن‌ها و از مشایخ صوفیان بود و سری سقطی دایی او بود. اصلیت او از نهاوند در ایران است ولی در بغداد زندگی می‌کرد. او زاهدی عابد و عارفی واصل بود و چون زیاد اهل سفر نبود مریدان و شاگردان از جاهای دیگر به دیدار او به بغداد می‌آمدند. پس از اواسط قرن سوم که ارتباط اهل سلوک با هم بیشتر شد تعالیم جنید بغدادی و ابوبکر شبلی به شهرهای دیگر نفوذ کرد و چون جنید تقریباً در راس صوفیه قرار دارد بسیاری از صوفیان بعد از او طریقه خود را منسوب به او می‌دانند.


جنید به روایتی پیرو سفیان ثوری بود و بر مذهب او تفقه می‌کرد و ابن سریج نیز مرید و پیرو جنید بود. کرامات او بسیار زیاد است و نزد صوفیه از مقبولیت زیادی برخوردار است.


جنید در زمان خود با فِرق صوفیه و متفکران مذهبی از هر گوشه و کنار آشنا بود و با آن‌ها تماس داشت و هرچه از سخنان آنان مقبول او بود در نوشته‌ها و سخنانش منعکس نمود و با ترتیب قابل استفاده‌ای آنها را رواج داد. او نخستین کسی بود که تصوف را مقبول اهل شریعت گردانید. سخنان گزاف و طامات صوفیه را کنار زد و اصول آنها را حفظ نمود و بدین سبب او را «شیخ الطایفه» گفتند. حتی محافظه کاران ضد صوفی مانند ابن تیمیه و ابن قیّم از وی حساب می‌بردند و از طریقت او تعریف می‌کردند.… او با وجودی که احساس عمیق و بینش ژرفی داشت که ویژه بسیاری از مشایخ بزرگ ایرانی بود، در عین حال انضباط تربیت عربی را هم داشت و در حقیقت وارث دو فرهنگ بود. بطور خلاصه هم استاد خوبی بود و هم دوست مهربانی.


نکته مهم:

بررسی تصوف در اسلام نشان می دهد که خود دراویش و تعدد سلسله های آنها نوعی جناح بندی و فرقه گرایی را توجیه می کند

در تصوف خرقه پوشی و‌ساده زیستی بیش از حد توصیه می شود.


تکیه دراویش بانه شاخه علیه قادریه


آقای سید یحیی حسینی قطب اعظم طریقت علیه قادریه بانه .

این طریقت نسب خود را به اما حسین و در نهایت به امام علی می رسانند ، اما بنا به ظاهر احکامشان بر اساس حنبلی و‌شافعی است.

قطب اعظم بسیار مهریان بود و به تمامی سوال های من پاسخ دادند.

او دلیل اصلی جنگهای خاورمیانه ،‌اختلاف فرق مسلمان،  را دور شدن از ساده زیستی می داند.‌ثروت و قدرت را دو محور اصلی فساد می داند.